Fallstudie visar nära halverad vattenförbrukning efter byte till D2 Master

Linnea & Basilika

Nyligen hade vi den stora äran att välkomna Linnea & Basilika som en av våra kunder.

Linnea & Basilika's restauranger är idag ett välkänt inslag vid handelscenter och knytpunkter över hela Sverige. Nu är de i full gång med att uppdatera sina diskrum till det bättre - och resurssnålare - med D2 Master från Nor:disks Water-Smart-serie.

När Linnea & Basilika-kedjan utvärderade framtiden var hållbarhet en viktig faktor och efter att ha blivit varse det stora resursslöseriet disken kan stå för, bestämde man sig för att låta Nor:disk utföra mätningar på existerande utrustning, följt av samma mätning när en D2 Master installerats.


Resultatet konstaterade glädjande nog att vattenförbrukningen med D2 Master var reducerad till nära hälften. Eftersom vattenanvändningen gått ner kan man även förvänta sig lägre kostnader knutet till vatten, energi och kem.

Gladast av alla är nog Martin Pham, Establishment Manager på Linnea & Basilika.


Martin Pham Square

"Nu får vårt företag en lite mindre påverkan på miljön"

- Att minimera vår miljöpåverkan är viktigt för oss på Linnea & Basilika. Vi vill inte använda mer resurser än nödvändigt när vi serverar vår mat. Efter att ha gjort mätningar på den nya diskmaskinen i över 50 dagar känner vi oss nu säkra på att vi gjort ett bra val.

- Det är ett stort plus! Nu får vårt företag en lite mindre påverkan på miljön, vilket känns jättebra.

Martin Pham, Establishment Manager Linnea & Basilika

Såhär går en fallstudie till

Alla våra fallstudier görs i samarbete med våra kunder. Vi installerar en eller flera vattenmätare på inkommande vatten och mäter förbrukningen både före och efter installationen av Nor:disk-lösningen.

Jämförbara data
För att samla in jämförbara data är det viktigt att mäta jämförbar utrustning: kort sagt det som krävs för att utföra samma jobb. Maskin bör mätas mot maskin, maskin och ho mot maskin och ho, eller hela diskrummet mot hela diskrummet, osv.

Det är även avgörande att låta mätningen pågå lika länge - ex. 50 + 50 dagar.

Maskin, avdelning eller hela diskrummet
Beroende på vad det är vi vill dokumentera och vilken modell som är aktuell för jämförelsen placeras en eller flera vattenmätare: antingen direkt på inkommande vatten för en enda diskmaskin, på inkommande vatten till maskin och exempelvis en vask, eller på inkommande vatten till hela diskrummet.

Om avsikten är att jämföra olika maskiner med varandra, är det rimligt att mäta enbart inkommande vatten till maskinen. Om vi vill se hur mycket vatten som sparas på att sluta fördiska och blötlägga för att utvrädera besparingen med våra no-prewashing modeller (ex Granule-serien eller X2 Master), är det mer rimligt att mätab hela diskrummet.

Dokumentation av resultaten
Efter avslutad studie delar vi alltid resultatet med kunden, som sedan kan använda rapporten som de vill: som grund för en större utbytesplan, inkludera i hållbarhetsrapporter, eller helt enkelt som bevis på att de gjort ett smart val av disklösning.


Compare Costs Image And Text 840X840

Vill du göra en studie i ditt diskrum?

Tveka inte att kontakta oss och diskutera ditt case! Kontakta oss via knappen nedan, eller mejla till marketing@nordiskclean.com

Kontakta oss