Vad kan du spara med Nor:disk?

Justera reglagen nedan för att återspegla din situation och få reda på vad du kan spara i tid och resurser!

Se vad du kan spara!

Berätta för oss hur du diskar idag och få reda på vad du kan spara med en lösning från Nor:disk!

1. Hur många varma måltider tillreder ni per dag?

2. Hur många dagar är ni i drift per år?

3. Hur tar ni hand om er grovdisk idag?

Genom att byta till en disklösning från Nor:disk skulle du kunna

Sänka din förbrukning av vatten, energi och kem i relation till grovdisk med upp till:

Spendera mindre tid i diskrummet och årligen spara:

Ser lovande ut! Kontakta oss för en mer detaljerad utvärdering av din besparingspotential, baserat på dina unika parametrar.

Boka fri utvärdering

Uträkningarna baseras på uppmätta värden för resursförbrukning vid diskning med Granuldisk, manuell diskning i diskho, samt ett genomsnitt för diskning i vattengrovdiskmaskin av flera olika fabrikat. Resultatet i denna applikation bör betraktas som en indikation på potentiella besparingar.