Nor:disk redovisar produktrelaterade CO2-utsläpp

"Vi hoppas kunna inspirera till branschförändringar"

På Nordisk Clean Solutions har vi arbetat aktivt med FN:s 17 globala mål under de senaste två åren. Ett av de viktigaste initiativen har varit att genomföra GHG-protokoll: att mäta vårt företags och våra produkters påverkan på den globala uppvärmningen.

- En del av växthusgasberäkningarna är relaterade till användningen av de produkter vi utvecklar och tillverkar. För att mäta deras totala förväntade påverkan var vi tvungna att göra detaljerade LCA:er - livscykelanalyser - för var och en av produkterna i vårt Granule-sortiment. När vi granskade uppgifterna och framför allt jämförde dem med uppskattningar för världens vanligaste grovdiskmetod - manuell diskning för hand i diskho - insåg vi att vi måste offentliggöra dem för att hjälpa branschen att fatta mer välgrundade beslut för sina verksamheter.

 

Åsa Håkansson, Sustainability Manager på Nordisk Clean Solutions

CO2 Impact Maxi Image And Text 840X840

Utsläpp relaterade till material och användning

De siffror som publicerats för Granule-portföljen visar utsläpp relaterat till både material - hela innehållet i produkten - och användningen; utsläpp som produkten sannolikt kommer att producera under sin förväntade livslängd.

- Materialsiffrorna är hårda fakta; vi vet exakt vilka komponenter som ingår i våra produkter, ner till sista skruven, säger Åsa. Användningen är annorlunda, eftersom det bara är en uppskattning. Vi har gjort våra uppskattningar baserat på data som vi samlat in i vår dagliga verksamhet. Det ger oss ett bra globalt genomsnitt att arbeta med: 12,5 års livslängd, 320 aktiva dagar och ca 17-25 diskcykler per dag (beroende på modell).


manual washing

52 tCO2e vid manuell disk i diskho... valet borde vara självklart

- Siffrorna för användningen av våra Granule-maskiner varierar mellan 4-18 tCO2e (ton CO2-ekvivalenter). Jämför det med svindlande 52 tCO2e vid manuell diskning i diskhoar, och valet borde vara självklart.

Lokala beräkningar skapar starka affärsmöjligheter

Som en service till slutkunden, återförsäljaren och foodservice-konsulterna erbjuder Nor:disk också att beräkna förväntade utsläpp för specifika fall med hjälp av lokala värden.

- Våra LCA:er beräknas baserat på data från vår globala dagliga verksamhet och även om de tjänar ett syfte i större skala och vid beräkningar som GHG-protokoll, är de inte särskilt meningsfulla när man uppskattar påverkan i enskilda fall. Men genom att känna till var anläggningen ligger och det genomsnittliga antalet måltider per dag kan vi anpassa variablerna till kundens verklighet och ge dem en mer exakt siffra att arbeta med.


Image And Text 840X840 SDG

Delar kunskap för att driva förändring

På Nor:disk är vi övertygade om att kunskap är makt och att dela med oss av vår kunskap är nyckeln till att driva förändring.

- Genom att offentliggöra våra utsläppsdata hoppas vi att inte bara kunna hjälpa våra slutanvändare att beräkna sin påverkan på växthusgaser och global uppvärmning, utan också inspirera andra leverantörer och branschkollegor att börja mäta och dela med sig av sina egna. Vi tror att CO2-utsläpp måste och kommer att vara standarden inom näringslivet framöver.

Nästa steg

Förutom Granule-teknologin har Nor:disk också ett vattenbaserat produktsortiment - Water-Smart-teknologin.

- Vi håller på att kartlägga och beräkna påverkan även för vårt Water-Smart-sortiment och när vi har siffrorna är vi angelägna om att dela med oss, avslutar Åsa.


Åsa Håkansson Image And Text 840X840

Vill du diskutera hållbarhet för ditt företag?

För att lära dig mer om hur Nor:disk arbetar med hållbarhet, hur vi kan hjälpa dig med dina gröna mål och diskutera en individuell beräkning för ert fall, kontakta gärna Åsa direkt på sustainability@nordiskclean.com

Bläddra och visa CO2-data för modellerna i Granule-sortimentet här:


Granule Maxi Pro

Granule Maxi Pro är en frontmatad granulatgrovdiskmaskin som passar för verksamheter som serverar från 800 upp till 4000 måltider om dagen, och finns i tre olika editions: Compact, Flow, och FreeFl...

Läs mer
MAXIs

Granule Flexi

Granule Flexi är en frontmatad granulatgrovdiskmaskin som passar för storkök som producerar mellan 300 och 600 måltider om dagen, och finns i två olika editions. Varje version levereras med noga ut...

Läs mer
Header Image 290X450 Granule Flexi

Granule Smart

Granule Smart är en frontmatad grovdiskmaskn som passar storkök som producerar från 500 till 1 500 måltider per dag. Det är en diskmaskin som är högpresterande sett till sin storlek och som ryms på...

Läs mer
Header Image 290X450 Granule Smart

Granule Gastro

Granule Gastro är en högpresterande granulatgrovmaskin av genommatad huvmodell som passar GN-baserade verksamheter som tillagar 500 till 1 500 måltider om dagen. Levereras med ett noggrant urval av...

Läs mer
Header Image 290X450 Granule Gastro

Granule Combi

Granule Combi är en kombinerad granulatgrovdiskmaskin som passar kök som förbereder och serverar från 200 till 1 800 måltider om dagen (beroende på om den används som all-in-one disk- och grovdiskm...

Läs mer
Header Image 290X450 Granule Combi

Granule Smart+

Granule Smart+ är en frontmatad modell som passar verksamheter som producerar från 200 till 1 800 måltider per dag (beroende på om den används som all-in-one disk- och grovdiskmaskin (200 måltider)...

Läs mer
Header Image 290X450 Granule Smart Plus