FAQ

FAQ - PowerGranules BIO

Nedan hittar du svar på våra vanligaste frågor om PowerGranules BIO.

Hittar du inte svaret på dina frågor?
Skicka oss ett e-postmeddelande på sustainability@nordiskclean.com så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Fråga

Vad betyder "biologiskt nedbrytbar"?

Svar

Biologiskt nedbrytbar är ett material när det bryts ned till biomassa, koldioxid och vatten med hjälp av mikroorganismer eller enzymer.

Fråga

Varför är vattnet grönt?

Svar

Vattnet blir grönt på grund av olika komponenter i PowerGranules BIO (kalciumkarbonat och naturliga färgämnen) som frigörs under diskningen. Det är helt normalt och inget problem, så länge det inte fastnar på diskgodset.

Fråga

Varför uppstår damm från granulerna?

Svar

Diskvattnet i en grovdiskmaskin innehåller en mängd olika rester som bildas under diskcykeln.

Resterna består av både synliga partiklar såsom matrester och osynliga ämnen såsom disk- och torkmedel. Granulerna slits lite varje gång du använder dem, vilket resulterar i synliga partiklar - damm.

Både PowerGranules original och PowerGranules BIO slits och skapar damm, men dammet från biogranulerna syns mer eftersom det är grönt.

 

Fråga

Varför blir PowerGranules BIO vitare med tiden?

Svar

När du använder granulerna slits ytan och ruggas upp, vilket ger dem ett vitaktigt utseende.

Fråga

Hur återvinner jag PowerGranules BIO?

Svar

PowerGranules BIO ska återvinnas som brännbart avfall.

Fråga

Varför rekommenderar ni att PowerGranules BIO återvinns som brännbart avfall om det är ett biologiskt nedbrytbart material?

Svar

För närvarande finns det inget sätt att separera vanlig plast från biologiskt nedbrytbar plast vid våra avfallsanläggningar, varför vi rekommenderar att PowerGranules BIO snarare återvinns som brännbart avfall.

Fråga

Varför ska jag inte kompostera mina använda granuler?

Svar

Den biologiska nedbrytningen startar med hjälp av mikroorganismer som lever i jorden. Detta är en långsam process som tar tid - även i naturen och med helt biologiska material såsom pinnar eller kvistar. Mindre partiklar bryts naturligt ner snabbare än större partiklar.

En hel granul tar längre tid att bryta ner och kommer därför att vara synlig i komposten under en längre tid, på samma sätt som om du lägger en pinne i lövkomposten.

Fråga

Kommer PowerGranules BIO att hålla lika länge som PowerGranules original?

Svar

Hur snabbt PowerGranules BIO slits är direkt relaterat till hanteringen.

Daglig rengöring är avgörande, eftersom granulerna är biologiskt nedbrytbara och så småningom kommer att börja brytas ned. Processen startar om de kommer i kontakt med matpartiklar och matrester, eftersom dessa innehåller mikroorganismer. Ggenom att hålla fast vid den dagliga rengöringsrutinen och ta bort matrester och partiklar kan du fördröja nedbrytningen.

Hur länge granulerna håller varierar från kök till kök och beror mycket på hur strukturerad du är med den dagliga rengöringen. Den beräknade livslängden för PowerGranules BIO jämfört med PowerGranules original är ca 50-70 %.

Fråga

Kan jag blanda biogranulerna med PowerGranules original (blå)?

Svar

Nej, du ska inte blanda dem. PowerGranules original är tillverkad av en hårdare och mer motståndskraftig plast (POM) och kommer att slita ut biogranulerna mycket snabbare.

Fråga

Varför kan jag inte låta granulerna vara kvar i maskinen under längre perioder av nedstängning?

Svar

Bakterier och mikroorganismer trivs i fuktiga miljöer, speciellt när det finns matrester att snaska på. Om du inte rengör maskinen, samlar upp granulerna och låter dem torka utanför maskinen kan det leda till en för tidig nedbrytning av biogranulerna.

Fråga

Vad ska jag göra om jag stöter på problem?

Svar

Kontakta oss på Nordisk Clean Solutions.

Fråga

När ska jag byta ut PowerGranules BIO?

Svar

Maskinen talar om för dig när det är dags att byta granuler.

Beroende på hur väl du följer de dagliga rengöringsrutinerna, den lokala vattenkvaliteten och vad du diskar för något kan granulerna dock slitas ut snabbare och göra att ett byte behövs innan maskinen påminner dig.

Du märker att det är dags att byta ut granulerna när de blir för små och börjar fastna i tankgaller och på andra ställen i maskinen.

Fråga

Hur lång är hållbarheten för PowerGranules BIO och vad händer om utgångsdatumet har passerat?

Svar

Rekommenderad hållbarhetstid för PowerGranules BIO är 2 år. Även om de har passerat utgångsdatumet, är de fortfarande användbara. Dock kan de brytas ned snabbare och ha kortare hållbarhetstid.

Hållbarheten beror också på hur du förvarar granulerna. Undvik att utsätta dem för fukt, värme och ljus så håller de längre.

Fråga

Vad anses vara bra vattenförhållanden?

Svar

Alkaliniteten bör helst ligga runt 100 mg HCO3/l eller högre. Alkaliniteten är kopplad till vattnets hårdhet. Om du har hårt eller medelhårt vatten (dH° >6) har du normalt en bra alkalinitetsnivå.

--
Observera: alkalinitet ska inte förväxlas med alkaliskt. Alkalinitet beror inte på vattnets pH-värde, till skillnad mot alkaliskt vatten, som är ett vatten med pH-värde över 8.


Avsaltat vatten - t.ex. genom omvänd osmos - har ofta låg alkalinitet, vilket kan utgöra ett problem vid användning av PowerGranules BIO.

Att använda en saltbaserad avhärdare där man använder salt för att minska vattnets hårdhet - t.ex. Kinetico - brukar inte vara ett problem.

Fråga

Hur är det med mikroplaster?

Svar

De partiklar som genereras under användning och som lämnar maskinen betraktas inte som mikroplast.

Materialet har testats i enlighet med ISO 17556 - Biodegradation of plastic materials in soil under 24 månader och uppvisade en nedbrytningsgrad på 94% (godkänt grad är 90%).

Hela granuler räknas dock som mikroplast, så dem bör du undvika att spola ner i avloppet.

Fråga

Jag vill byta till PowerGranules BIO - hur går jag tillväga?

Svar

Om du redan har en Nor:disk diskmaskin med granuler och vill börja använda PowerGranules BIO, måste du göra en programuppdatering. Sedan ställer du om maskinen till PowerGranules BIO, vilket kommer att justera cykelantalet till 1600 cykler.

Maskiner som levereras från fabrik är byggda och programmerade enligt valet av startgranuler: PowerGranules original eller PowerGranules BIO, vilket automatiskt ställer in cykeltiden till 1600 cykler för PowerGranules BIO och 2500 cykler för PowerGranules original (POM).