Hållbarhet

En verkligt hållbar lösning

Att stoppa det enorma slöseri med vatten, energi och kemikalier som grovdiskning innebär är ett av de största skälen till att Nor:disk existerar - och vi är fast beslutna att sätta stopp för det.

Bli en del av vår familj och hjälp oss att göra grovdiskning mer hållbar och lönsam! 

Waterdrop splashing

En droppe i taget

Vatten är en värdefull resurs som blir allt knappare för varje dag, vilket gör det till en av de mest springande punkterna på vår globala agenda. Det kräver att vi agerar på alla plan – som individer och som företag. Genom att välja Nor:disk kan du göra skillnad – i ditt kök, men också för planeten. Varje droppe räknas, men eftersom större siffror gör större intryck har vi valt att visualisera den sammantagna besparingen vår aktiva kundbas* gör, i förhoppningen att det ska komma att inspirera många fler att vilja bidra till förändring. Se siffran på vår startsida!

*avser Granule Technology-maskiner

Web Icn Water Vatten

Lägre vattenförbrukning

Genom smartare användning av vatten minskar vi den totala volymen i diskprocessen och sänker den totala förbrukningen i grovdiskområdet med i genomsnitt 70 %, jämfört med andra grovdiskmetoder.

Web Icn Energy Sol

Lägre energiförbrukning

Tack vare smartare användning av varmvatten och effektiva värmeåtervinningssystem krävs det mindre energi för uppvärmning, vilket ger lägre energiförbrukning.

Web Icn Chemicals Havtorn

Färre kemikalier

Diskkraften i våra grovdisktekniker ersätter behovet av kemikalier som rengöringsmedel. Endast en liten mängd är fortsatt nödvändigt, för att effektivt lösa fetter och oljor.

Web Icn Time Gräs

Sparar tid

Lägg mindre tid på att diska grytor. Med timkapaciteter på upp till 192 GN1/1 får du mer gjort på mindre tid. Tiden du sparar kan du istället använda till mer givande och intäktsgenererande uppgifter i ditt kök.

SDG_Products

Ett steg närmre dina gröna mål

Våra diskteknologier har många fördelar, men den aspekt vi troligen är mest stolta över är hållbarhet. Men också som tillverkare lägger vi mycket tid och resurser på att minska vår egen påverkan - och eftersom du läst ända hit, misstänker vi att du också gör det. När du köper en Nor:disk-lösning kan du vara trygg i att du påverkar ditt fotavtryck till det bättre, då det på många sätt bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Välkommen ett steg närmare dina miljömål!

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet
Small Boxes Image140x140 Goal6

MÅL 6

  Genom att använda vår teknik minimerar du din förbrukning av sötvatten. Samtidigt minimerar du vattenföroreningar genom att minimera användningen av kemikalier.

Small Boxes Image140x140 Goal12

MÅL 12

  Den lägre resursanvändning som våra system bidrar till kommer att leda till en mer hållbar verksamhet och ansvarsfull förbrukning.

  När du köper en Nor:disk-lösning kan du vara säker på att du köper en produkt som stöder ansvarsfull förbrukning.

Small Boxes Image140x140 Goal13

MÅL 13

  Ett köp av våra maskiner kan ses som en direkt positiv klimatåtgärd, och ett tydligt bidrag till detta mål. Vi beräknar kontinuerligt livscykelanalysen (LCA) för våra produkter till fördel för dig vid beräkning av din påverkan.

Small Boxes Image140x140 Goal14

MÅL 14

  Med resursbesparingarna vår lösning säkerställer bidrar ett köp av våra maskiner även till ett bättre liv under ytan.

  Välj PowerGranules BIO för att minimera din miljöpåverkan ytterligare.

Small Boxes Image140x140 Goal17

MÅL 17

  Vi finns vid din sida och stöttar dig i vår gemensamma ambition att minska vårt miljöavtryck, kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling.