Så funkar det

Hållbarhet genomsyrar varje del av vår verksamhet - från de återvinningsbara material vi använder, till den reducerade vatten- och energiförbrukningen som våra lösningar bidrar till.

Vi arbetar hårt för att säkerställa att du kan hjälpa till att skydda planeten samtidigt som du tar hand om disken. 

image-and-text_840x840_hands

Pure performance

Vi anser att grovdiskning inte ska behöva vara ett smutsigt jobb. 'Pure performance' betyder ren prestanda och det innebär att vi tagit bort orenheter var vi än hittat dem – från grytorna, men också från processen. Den eliminerar onödigt slöseri, som fördiskning, starka kemikalier och rester, dyrbart vatten och el.

Resultatet är renodlad prestanda – rengöring som är mer effektiv, enkel och mer skonsam.

Läs mer om hållbarhet
Guy operating machine in a tight space

Sju delsteg blir en process

Med Granuldisk-tekniken kan du säkert och snabbt hantera alla steg i grovdiskprocessen - fördisk, blötläggning, skrubbning, diskning, sköljning, hygiensäkring och torkning – inne i grovdiskmaskinen, i en enda process. Ta itu med även de svåraste fall av matrester som bränts eller torkat in på bara några minuter, utan tids- och resurskrävande manuellt arbete där hygienaspekterna är svåra att säkra.

Läs mer om hygien och livsmedelssäkerhet
PLAY - 00:01:34

Pure performance

När du diskar med Granuldisk-teknik frigör du dig från den enorma användning av vatten, el och kem och det manuella slit som grovdisk normalt innebär. Istället får du en slimmad och effektiv process, helt fri från överflöd och slöseri.

Se vad du kan spara!

Berätta för oss hur du diskar idag och få reda på vad du kan spara med en lösning från Nor:disk!

1. Hur många varma måltider tillreder ni per dag?

2. Hur många dagar är ni i drift per år?

3. Hur tar ni hand om er grovdisk idag?

Genom att byta till en disklösning från Nor:disk skulle du kunna

Sänka din förbrukning av vatten, energi och kem i relation till grovdisk med upp till:

Spendera mindre tid i diskrummet och årligen spara:

Ser lovande ut! Kontakta oss för en mer detaljerad utvärdering av din besparingspotential, baserat på dina unika parametrar.

Boka fri utvärdering

Uträkningarna baseras på uppmätta värden för resursförbrukning vid diskning med Granuldisk, manuell diskning i diskho, samt ett genomsnitt för diskning i vattengrovdiskmaskin av flera olika fabrikat. Resultatet i denna applikation bör betraktas som en indikation på potentiella besparingar.

Image And Text 840X840 Mechanics Vs Energy Chem Wat Smaller

Mer kraft = mindre tid, slit och resursförbrukning

Blandningen av granulat och vatten med högt tryck skapar en rengöringskraft som är så intensiv att det krävs betydligt mindre vatten, kemikalier och manuellt arbete än vad som krävs med traditionella grovdiskmetoder.

Genom att optimera disk- och sköljvattentemperaturer, sköljvolym och sköljcykelns längd lyckas vi även hygiensäkra diskgodset, för ett helt hygieniskt och därmed säkertställt diskresultat.

Granule

80 000 granuler i sekunden

Under en granuldiskcykel träffar granulerna ytan på diskgodset i genomsnitt 80 000 gånger i sekunden. De specialdesignade diskmunstyckena formar vatten- och granulatblandningen till ett kraftfullt blad  som effektivt blästrar kantinerna rena från matrester. En ytterst liten mängd diskmedel behövs för att lösa upp fetter, medan en avslutande, temperaturstyrd sköljning säkerställer ett hygieniskt rent diskresultat.

Läs mer om hygien och livsmedelssäkerhet
Kitchen staff taking care of the ware washing in a Granuldisk Combi

Minimera risken med mänskliga faktorn

Genom att eliminera manuella moment och istället hantera hela diskprocessen i maskinen försvinner den mänskliga faktorn ur ekvationen och du återfår kontrollen över din förbrukning.

Ingen mer överdosering av diskmedel eller kranar som står och rinner, timme och timme. Hela processen blir fri från slöseri - kvar blir endast vad vi kallar ”ren prestanda”.

Läs mer om hållbarhet i diskrummet
Image And Text 840X840 Tabling

Får plats på liten yta

Plats över till bättre saker! Eftersom du inte längre behöver fördiska, behöver du heller inte långa rader med skrymmande diskhoar. Allt som krävs är en skrapstation, en avfallsbehållare och 1-3 kvadratmeter golvyta där grovdiskmaskinen kan placeras (beroende på modell).

Titta närmare på våra disklösningar