Så laddar du en kommersiell diskmaskin

Följ vår enkla 6-stegsguide

Undrar du hur man laddar en kommersiell diskmaskin på bästa sätt? Här är en snabb översikt:

 1. Sortera diskgodset efter storlek och hur smutsigt det är
 2. Förbered genom att skrapa bort rester och skölj vid behov
 3. Ladda genom att använda rätt diskkorg för de föremål som ska diskas
 4. Undvik att blockera sprutarmarna
 5. Kraftigt smutsade föremål ska vara vända mot diskmunstyckena
 6. Undvik att ladda för mycket på samma gång

Att tänka på:


Steg 1: Förbered diskmaskinen

Förberedelser för ett smidigt arbetsflöde.


Image_text_ 840_840_Maxi_Front_Petri_Malmö

Rengöring och underhåll

1. Ta bort eventuellt skräp eller matrester
För att säkerställa optimal prestanda bör du börja med att noggrant avlägsna eventuella matrester eller annat skräp från disktank och eventuella filter. Detta steg lägger grunden för en ren och effektiv diskprocess.

2. Kontrollera och rengör sprutarmar, filter och avlopp
Inspektera och rengör viktiga diskmaskinskomponenter som sprutarmar, filter och avlopp. Dessa delar kan samla på sig smuts och skräp med tiden, vilket påverkar diskmaskinens effektivitet. Regelbundet underhåll säkerställer en smidig drift.

3. Påfyllning och uppvärmning
Starta påfyllningen av vatten och låt maskinen värmas upp så att den är redo att börja diska.

A lot of pots and utensils needs to be washed

Sortera och organisera köksredskap och diskgods

1. Sortering av liknande föremål
Effektiv lastning börjar med att sortera liknande föremål tillsammans. Sätt tallrikar, glas, bestick, köksredskap och andra föremål i lämpliga diskkorgar. Detta optimerar användningen av utrymmet och effektiviserar diskprocessen.

2. Ta bort överflödiga matrester
Innan du ställer in disken är det viktigt att skrapa bort lösa matrester. Detta steg förhindrar igensättning av diskmaskinens filter och säkerställer en bra rengöring.

För findisk, skölj också snabbt med handduschen för att undvika att för mycket smuts hamnar i diskvattnet. Då undviker du att behöva byta vatten i disktanken ofta.

Steg 2: Ladda diskmaskinen

Beroende på maskintyp används olika diskkorgar eller tillbehör för diskprocessen. Läs alltid bruksanvisningen för din diskmaskin för att utnyttja maskinens lastkapacitet på bästa sätt.

Viktigt! Överlasta inte diskkorgen! Tänk på att inte lasta diskkorgen med för mycket diskgods. Kontrollera var disk- och sköljmunstyckena är placerade för att se till att alla föremål täcks av både disk- och sköljvatten.

Lasta inte större föremål som hänger utanför diskkorgen eftersom det kan hindra rörliga delar som sprutarmar eller så kan det fastna och hindra diskkorgens rörelse vilket leder till att diskcykeln stoppas, eller i värsta fall, att något går sönder.


Web Icn Plus Combi Mode Vatten

Diskning

  För diskning – oavsett om det är en underbänk, en huvdiskmaskin eller en tunnelmaskin - används diskkorgar för tallrikar, bestick eller glas.

   

  Om det är vinglas på fot, se till att använda en diskkorg med fackindelning och gärna med en lutande botten för att undvika att vatten blir kvar på glasets fot.

   

  I en diskkorg placeras tallrikar vertikalt och koppar, muggar och glas upp och ned.

   

  Det rekommenderas att bestick diskas två gånger; första gången osorterat i en bestickskorg och andra gången sorterat stående i bestickhållare, så att varje yta blir rengjord.

Web Icn Capacity

Diskning av grytor och kastruller

  För grovdisk finns det olika utformning av diskkorgar eller insatser som har varierande funktion, beroende på modell och fabrikat av utrustningen.

   

  För effektiv grovdiskning med högtryckssprutande vatten gäller generellt att föremålen måste fästas så att de inte slungas runt under diskcykeln.

   

  Föremålen ska lastas med den smutsiga sidan eller insidan vänd mot diskmunstyckena.

   

  Detta är särskilt viktigt när man diskar i en grovdiskmaskin med granuler eftersom granulerna tillsammans med vattnet blästrar rent föremålen.

Är du intresserad av att optimera din diskprocess ytterligare?

Vår effektiva Granuldisk-teknologi tar hand om hela diskprocessen inuti maskinen och eliminerar manuella steg som blötläggning och skrubbning även för brända grytor och kastruller. Du får mer gjort på kortare tid med timkapaciteter på upp till 176 GN 1/1. Lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer.

Steg 3: Korrekt användning av diskmedel och sköljmedel

Valet av ett högkvalitativt diskmedel är avgörande för att uppnå optimala diskresultat i kommersiella diskmaskiner.

Kontakta en leverantör av professionella rengöringsprodukter som kan hjälpa till med en korrekt inställning samt installation av doseringsutrustning för disk- och torkmedel, samt leverera de kemikalier som behövs.

Här är några tips att tänka på när du väljer kemikalieleverantör:


1. Flytande eller fast diskmedel?
Det finns för- och nackdelar med båda.

För flytande diskmedel, finns det fler leverantörer att välja mellan och det blir lättare att byta leverantör.

Med fasta diskmedel som är mer koncentrerade betalar du inte för att transportera vatten, men doseringsutrustningen är specifik för varje tillverkare, vilket kan innebära att du blir låst till den valda leverantören.

 

2. Vattnets hårdhet Kontrollera hur hårt vattnet är i ditt område. Hårt vatten innehåller mineraler som kan påverka diskmedlets prestanda.

Välj vid behov ett diskmedel som är avsett för hårt vatten, eftersom det innehåller tillsatser som motverkar mineralavlagringar.

Du bör också överväga att installera en vattenavhärdare i din diskanläggning. När du rengör glas i exklusiva restauranger behöver du ha ett system för omvänd osmos för att undvika vattenfläckar på glasen.

 

3. Säkerhets- och miljöhänsyn Leta efter miljövänliga alternativ som är biologiskt nedbrytbara och fria från fosfater, klor och andra skadliga kemikalier.

Även om ett kommersiellt rengöringsmedel har miljömärkning är det fortfarande frätande på grund av en hög pH-nivå och måste hanteras med försiktighet och med hjälp av lämplig skyddsutrustning.

Tänk också på eventuella bestämmelser, om din verksamhet har någon särskild miljömärkning eller miljöprogram som du behöver förhålla dig till.

 

4. Kostnad och effektivitet Utvärdera diskmedlets kostnadseffektivitet.

Ta hänsyn till faktorer som diskmedlets koncentration, rekommenderad dosering och antalet diskcykler per behållare.

Välj ett diskmedel som ger utmärkt rengöringsprestanda samtidigt som det är kostnadseffektivt för ditt företag.


Steg 4: Starta diskmaskinen

När du diskar med en kommersiell diskmaskin är det viktigt att välja rätt program för att inte slösa tid och vatten.


Display Web4 840 840

Välj lämplig diskcykel

1. Typ av diskgods - grytor, tallrikar eller glas?
Välj en diskcykel som passar den typ av diskgods som ska diskas.

2. Grad av nedsmutsning
Välj diskprogram baserat på hur smutsigt diskgodset är.

Guy operating machine in a tight space

Starta diskcykeln

Följ stegen nedan för att starta en diskcykel:

 1. Se till att diskkorgarna är korrekt lastade och att alla föremål är säkert placerade.
 2. För in diskkorgen i maskinen.
 3. Stäng luckan/dörren/huven på diskmaskinen och se till att det är ordentligt stängt.

Tryck på startknappen för att starta det valda programmet. Eller sänk huven med hjälp av handtaget eller genom att aktivera den automatiska huvrörelsen, vilket också startar det valda programmet.

Steg 5: Avlastning och förvaring av rena föremål

För att låta diskgodset svalna och torka ställer du diskkorgen på ett utmatningsbord eller transportband. Alternativt kan du lasta av föremålen ett i taget från diskkorgen direkt.


X2 Thoresby Pots Mixed

Tömning av diskmaskinen

Några avslutande ord

Sammanfattningsvis är korrekt lastningsteknik, val av rätt diskmedel samt tömning och förvaring av diskgodset på ett säkert sätt i kombination med regelbundet underhåll nyckeln till effektiv drift av en kommersiell diskmaskin.

Vill du uppgradera ditt kommersiella kök? Kontakta oss om du vill veta mer om våra högpresterande kommersiella diskmaskiner.


Är du intresserad av att optimera din diskprocess ytterligare?

Vår effektiva Granuldisk-teknologi tar hand om hela diskprocessen inuti maskinen och eliminerar manuella steg som blötläggning och skrubbning även för brända grytor och kastruller. Du får mer gjort på kortare tid med timkapaciteter på upp till 176 GN 1/1. Lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer.

image-and-text_840x840_Annica

Vanliga frågor och svar

Har du fler frågor om lastning och underhåll av din kommersiella diskmaskin? Kolla in våra vanliga frågor nedan eller kontakta oss för mer information.

Fråga

Hur ska jag placera hårt smutsigt diskgods i diskmaskinen?

Svar

Det är alltid bäst att placera hårt smutsigt diskgods riktat mot sprutarmarna för effektivare rengöring.

Fråga

Kan jag blanda olika typer av redskap i samma diskkorg?

Svar

Ja, det går generellt bra att blanda olika typer av redskap i samma diskkorg. Det är dock att rekommendera att separera vassa föremål av säkerhetsskäl.

Fråga

Ska jag förskölja diskgodset innan jag sätter in det?

Svar

Även om det inte är nödvändigt att förskölja diskgodset är det bra att skrapa bort överflödiga matrester för att förhindra att diskmaskinens filter och sprutarmar täpps igen.