Materialet i PowerGranules BIO® bevisat nedbrytbar i jord

enligt tester utförda av RISE

Sedan lanseringen av PowerGranules BIO 2020, har Nordisk Clean Solutions (tidigare Granuldisk) ofta fått frågor från kunder kring materialet och dess nedbrytbarhet. Trots goda testresultat, certifikat och intyg från vår underleverantör ville man förstå hur materialet - som specifikt används tillsammans med grovdiskmaskinerna baserade på Granule Technology™ – bryts ner.

Nordisk Clean Solutions bestämde sig därför för att låta RISE (Research Institute of Sweden) utföra tredjepartstester i enlighet med EN ISO 17556:219 - bionedbrytbarhet av plast i jord.

Testresultat

Tester har pågått i laboratorier hos RISE under två års tid. Nyligen presenterades slutrapporten som visar på det glädjande resultatet att PowerGranules BIO uppnått ett godkänt resultat. För godkänt resultat skall materialet uppnå en nedbrytningsgrad på minst 90 % enligt EU förordning 2023/2055.
Partiklar från PowerGranules BIO nådde hela 94 % och är därmed godkända med god marginal.


Mikael Samuelsson Image And Text 840X840

"Första granulen i branschen med påvisad nedbrytbarhet"

- Vi är otroligt stolta och glada över resultatet. PowerGranules BIO är den första granulen i branschen med en påvisad nedbrytbarhet. Det är ett stort framsteg inom diskmaskiner med granuler. Nu jobbar vi vidare på att göra den ännu bättre och utvecklar dessutom våra maskiner för att förenkla hanteringen för användarna.

Mikael Samuelsson, VD på Nordisk Clean Solutions.

Vad betyder detta för användare av PowerGranules BIO?


Ändrade rekommendationer kring lagring och hållbarhetslängd

Nedbrytbarheten är positiv ur miljöhänseende, men bidrar också till en kortare användningstid jämfört med PowerGranules original (som består av plasten POM). Därför har Nor:disk valt att sänka rekommenderad bytesfrekvens från 2500 cykler till 1600 cykler.


Åsa Håkansson Image And Text 840X840

Förlänger hållbarheten till 2 år

- Interna tester och erfarenheter har också visat att PowerGranules BIO har längre hållbarhet vad gäller lagring i oöppnad förpackning än vi först vågade tro. Här har vi istället förlängt vår rekommendation, från 1 till 2 år.

Åsa Håkansson, Sustainability Manager Nordisk Clean Solutions

BIO_Granule

PowerGranules BIO FAQ

För fler frågor och svar kring PowerGranules BIO, se gärna vår FAQ.

PowerGranules BIO FAQ

Hur används PowerGranules BIO?

I våra granulatgrovdiskmaskiner blandas PowerGranules BIO, vatten med högt tryck och en liten mängd rengöringsmedel för en effektiv mekanisk skrubbeffekt. Dessutom hygiensäkras diskresultatet med hjälp av höga sköljtemperaturer. PowerGranules BIO kräver 87 % mindre vatten i tillverkningsprocessen och har 25 % procent lägre koldioxidavtryck än PowerGranules original.


Om Nordisk Clean Solutions AB

Sedan 1987 har Nor:disk tillhandahållit det bästa inom grovdiskteknik till kommersiella kök över hela världen. Vår patenterade Granule Technology™ rengör diskgodset snabbare med mindre resurser såsom vatten, diskmedel och energi. Sedan 2023 erbjuder vi även ett nytt innovativt sortiment av diskmaskiner utan granuler - Water-Smart Technology™, som är designade för att vara lätta att använda och samtidigt leverera ett hygieniskt och skinande rent diskresultat, även här med minimal förbrukning av värdefulla resurser.

Disklösningarna utvecklas hela tiden för att möta morgondagens behov - och alltid med fokus på hygien, hållbarhet och innovation. Det är vad vi kallar Pure Performance.