Nytt koncept för finansiering ger fler möjlighet att använda en Nor:disk-lösning

Nor:disk lanserar ett nytt finansieringskoncept som gör det möjligt för kunder att fokusera på att använda sin Granuldisk-lösning från Nor:disk, i stället för att finansiera och underhålla den.

– Vi vill modernisera vårt erbjudande till våra kunder och göra det lättare för fler att använda och dra nytta av våra lösningar i sina kök, säger Mattias Johansson, Chief Commercial Officer på Granuldisk och fortsätter:

– Vissa kanske saknar finansiella medel eller prioriterar annorlunda, eller har en affärsmodell som helt enkelt gör ägande till ett obekvämt eller till och med omöjligt alternativ. Med detta nya lease-baserade koncept där allt ingår ger vi kunden en mer bekymmersfri användning, där allt från installation till förbrukningsmaterial* ingår. Att använda våra disklösningar har aldrig varit enklare.

Granuldisk har redan under test-perioden fått positiv feedback från kunderna och räknar med att ha 20 kontrakt i gång före årets slut.

Har revolutionerat kommersiella disklösningar
Granuldisk grundades 1987 i Malmö och har sedan dess bidragit med att revolutionera diskrum hos kommersiella storkök genom att kombinera högkvalitativ teknik med passion för hållbarhet – allt för att säkerställa ett perfekt diskresultat på några få minuter, utan att behöva diska för hand. Den blästrande kraften i kombination med höga temperaturer diskar hygieniskt rent på bara ett par minuter och använder i snitt 70% mindre vatten, energi och kemikalier än andra diskmetoder.

*exkl. diskmedel och torkmedel.

Mer info om Granuldisk: https://www.granuldisk.com/sv-se/
Mer info om Save per use: https://www.granuldisk.com/sv-se/landningssidor/save-per-use
                                                     


Eller kontakta:
Mattias Johansson,

Chief Commercial Officer,
+46 721 58 33 91,
mattias.johansson@granuldisk.com