5 sätt att minska användningen av kemikalier i diskrummet

Här är 5 tips för hur du kommer igång!

Grovdisk är en av de mest resurskrävande aktiviteterna i ditt kök. Att minska kemikalieanvändningen är bra både för din plånbok och miljön, liksom för arbetsmiljön och din personals hälsa.

1. Ta reda på vilken kvalitet ditt vatten har

Att ta reda på vilka egenskaper det lokala vattnet ha kan faktiskt minska din kemikalieanvändning. Om du har till exempel har hårt vatten, vilket betyder att vattnet innehåller mycket kalk, kommer du förmodligen att använda mer kemikalier för att ta bort kalkavlagringar. Genom att installera ett vattenfilter kommer du att bli av med en del kalk innan den når din utrustning, vilket både kommer att göra att du slipper rengöra och sänker din kemikalieanvändning. En win-win för din verksamhet och för miljön!

Slutsats: Att ha kunskap om vilken kvalitet ditt lokala vatten har = en möjlighet att minska din kemikalieanvändning.


test

2. Inga GN-kantiner i tunnelmaskinen

En tunneldiskmaskin är ett bra val när du serverar många portioner och diskar stora volymer bordsserviser, men det finns en sak som en tunneldiskmaskin definitivt inte är optimerad för och inte klarar bra: att diska grytor och kantiner.

Först och främst måste du använda värdefullt vatten och ofta låta kemikalierna verka på det blötlagda diskgodset, skrubba och förskölja godset innan det ställs in i tunneldiskmaskinen – det är varken bra för dina hållbarhetsalternativ eller dina marginaler.

Onödig vatten- och kemikalieanvändning.
Ett annat problem ä att GN-kantiner har en stor yta och därför inte passar så bra i diskkorgarna. Tunneldiskmaskinen är i sin tur optimerad för att diska gods som får plats i diskkorgarna – så vad som händer är att GN-kantinerna, som inte kan ställas rakt i korgarna, pressar vattnet framåt eller bakåt i tunnelmaskinen (beroende på var i korgen den högsta kantinen har placerats). Om det pressas framåt kommer vattnet från diskzonen att hamna i sköljzonen, och därifrån ta sig vidare till torkzonen. I svåra fall kan vattnet hamna utanför maskinen och göra att golvet blir vått och halt.

En sak är dock säker: båda scenarierna kommer att resultera i att maskinen detekterar låga vattennivåer i sköljtanken, vilket gör att den börjar fyllas på och värmer upp nytt vatten för att kompensera för tappet, och dosera mer kemikalier för att skapa rätt balans. 

Slutsats: Använd tunneldiskmaskinen för det som den är optimerad för: att diska en mängd diskgods som inte behöver fördiskas, och som passar bra i diskkorgen – och investera i en ordentlig grovdiskmaskin som är optimerad för diskning och sanering av grytor och kantiner.

3. Var försiktig med avkalkningsmedel

Om du har en tunneldiskmaskin kalkar du troligtvis av regelbundet, eftersom kalk och fett har en tendens att fastna i tunneldiskmaskinens hörn, vilket är skälet till att avkalkning behövs.

Avkalkningsmedel är emellertid surt och inte så miljövänligt – men samtidigt nödvändigt för tunneldiskmaskiner. Se bara till att du använder denna rutin på alla dina maskiner. Om du har en granulatgrovdiskmaskin till exempel, behövs ingen avkalkning eftersom granulaten och vatten under högt tryck inne i maskinen kommer att förhindra att det bildas kalkavlagringar. Om det trots detta bildas kalkavlagringar, är det en indikation på att något inte fungerar som det ska och du bör be din diskmedelsleverantör att kontrollera dina dosnivåer.

Slutsats: Undvik sura avkalkningsmedel om möjligt.


Kitchen staff taking care of the ware washing in a Granuldisk Combi

4. Hitta en skicklig diskmedelsleverantör

Dåligt diskresultat leder ofta till slutsatsen att något måste vara fel med kemikalierna – och oftast provar man därför helt enkelt att tillsätta mer. Naturligtvis är det inte alltid så lätt, och det är därför som det är viktigt att låta en erfaren diskmedelsleverantör hantera din kemikaliedosering. Eftersom hantering av kemikalier för grovdisk inte är enkelt som man kan tro. Kemikaliebalansen måste vara exakt för att diskgodset ska bli rent, sanerat och torka snabbt. 

Rätt kemikalier till rätt diskgods.
Som vi konstaterade under punkt 1 är vattenkvaliteten en viktig faktor när man ska välja rätt kemikalier, men det är också viktigt vilken typ av gods du diskar. Diskar du mycket porslin eller främst kärl av aluminium?

Utöver detta är också faktorn med rätt balans mellan diskmedel och sköljmedel. Sköljmedlet fungerar dåligt om godset inte är helt rent, och diskmedlet kommer inte att fungera bra om det finns mycket kalk i vattnet osv. Man kan lätt hamna i en ond cirkel där det är svårt att veta varför resultaten inte är fläckfria, men en kompetent livsmedelsleverantör bör kunna hjälpa dig.

Slutsats: En erfaren och välrenommerad livsmedelsleverantör är avgörande för att hitta rätt kemikaliebalans, att inte överdosera kemikalierna som behövs för grovdiskning. 

Guy operating machine in a tight space

5. Byt till Granule Technology för att minimera kemikalieanvändningen

Granulattekniken använder granulat, höga temperaturer, vatten under högt tryck och endast en mindre mängd diskmedel för att leverera en kraftfull mekanisk skrubbningseffekt. Sammantaget använder tekniken i genomsnitt 70 % mindre vatten, energi och kemikalier än med någon annan grovdiskmetod.

Granulatteknik tar hand om hela processen att diska grytor och kantiner inuti maskinen och eliminerar manuella arbetsmoment som blötläggning och skrubbning. Utan kranar som står och rinner okontrollerat eller manuell överdosering av diskmedel har du kontroll över resursförbrukningen och får ett perfekt sanerat diskresultat, varje gång.

Slutsats: Överväg nya sätt att diska din grovdisk och bidra till en bättre och hälsosammare planet med färre kemikalier. Läs mer om granulatteknik från Granuldisk här.

Image 840X840 Urban

Läs mer om hur mycket du kan spara

Ända sedan Granuldisk startade i slutet av 1980-talet har vårt viktigaste uppdrag varit att hjälpa våra kunder att spara vatten, energi, kemikalier, samtidigt som arbetsmiljön i köket förbättras. Efter att ha träffat miljontals kunder i den kommersiella köksindustrin runt om i hela världen, vecka efter vecka, år efter år, har vi samlat på oss mycket kunskap om hur man sparar vatten i köket och särskilt i grovdisken.

 

Låt oss hjälpa dig med din grovdisk
Jämför dina nuvarande kostnader med dina potentiella besparingar i en affärsutvärdering. Helt utan kostnad förstås.

Boka en affärsutvärdering

Relaterade artiklar

7 tips på hur du kan undvika kemikalierelaterade olyckor

Läs mer
Hero Background 1920X990 Hygiene

Relaterade artiklar

Gör besparingar med rätt teknik och hållbara alternativ

Läs mer
Hero Background 1920X990 Enjoy Savings W Right Technology

Relaterade artiklar

Våra fem bästa vattenspartips för köket och i disken

Läs mer
Hero Background 1920X990 Sustainability Water