7 tips på hur du kan undvika kemikalierelaterade olyckor

– steg för att skydda dig, miljön och dina medarbetare på arbetsplatsen.

Rapporter visar att det finns farliga ämnen på 38% av alla arbetsplatser i Europa. Ungdomar, tillfälligt anställda och migranter är särskilt utsatta. Grupper som ofta återfinns i storköksindustrin.

Här är våra bästa tips för att skydda dina anställda

1. Gör en inventering av och dokumentera alla kemikalier.
Känner du verkligen till alla kemikalier som hanteras i köket? Se till att du vet vilka kemikalier som används och dokumentera dem alla. Medvetenhet är det första steget för att undvika olyckor.

2. Gör en riskbedömning och byt till mindre farliga kemikalier om möjligt.
Vad har de olika kemikalierna för egenskaper? Vilka är riskerna om kemikalierna inte hanteras korrekt? Läs, lär och överväg att byta till mindre farliga kemikalier om möjligt.

3. Informera personalen och utbilda dem i hur de olika kemikalierna ska användas.
Är du säker på att alla anställda vet hur de kemikalier ni använder ska hanteras? Detta är ett avgörande steg för att förebygga olyckor. Se också till att alla vet hur kemikalierna förvaras korrekt.

4. Använd väggmanualer och guider för köksutrustning.
Väggmanualer kommer inte bara att hjälpa till att förhindra kemikalierelaterade olyckor, utan även påminna personalen om hur man använder och hanterar utrustningen, samt bidra till att förhindra att maskinrelaterade olyckor inträffar. Fråga din leverantör eller samarbetspartner om väggmanualer om du inte redan har tillgång till sådana för din maskinpark.

5. Skyddsutrustning bör finnas tillgänglig vid behov.
Se till att förvara rätt skyddsutrustning och att alla anställda vet var utrustningen finns och hur man använder den.

6. Leta efter innovationer som använder färre kemikalier.
Kemikalier är oftast varken bra för din plånbok, din personal eller för miljön. Det finns en hel del miljövänliga kemikalier på marknaden och utmärkt kemikaliesparande teknik. Innovationer som granulat-teknik från Granuldisk håller kemikalieanvändningen på ett minimum, samtidigt som den inte kompromissar med effektiva, rena resultat.

7. All personal vet vad de ska göra i händelse av en olycka.
I en nödsituation är det lätt att få panik och inte veta vad man ska göra. Om en kemikalierelaterad olycka skulle inträffa, är det därför viktigt att alla vet vad de ska göra och i vilken ordning.


Kemikalier kan vara mycket praktiskt, men de bör användas med respekt och måttfullhet. Se till att det inte bara är en enkel lösning, eller gamla vanor – att undersöka alternativen kan verkligen löna sig, och ofta är allt som krävs en snabb Google-sökning.

Johan Molander - Marketing Manager, Granuldisk
Quote Images Johan Molander
image-and-text_840x840_Annica

Läs mer om hur mycket du kan spara

Ända sedan Granuldisk startade i slutet av 1980-talet har vårt viktigaste uppdrag varit att hjälpa våra kunder att spara vatten, energi, kemikalier, samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Efter att ha träffat miljontals kunder i den kommersiella köksindustrin runt om i hela världen, vecka efter vecka, år efter år, har vi samlat på oss mycket kunskap om hur man sparar vatten i köket och särskilt i grovdisken.

Låt oss hjälpa dig med din grovdisk och jämföra dina nuvarande kostnader med dina potentiella besparingar i en kostnadsfri affärsutvärdering.

Boka en affärsutvärdering