Så lockar du personal till grovdisken – och behåller dem

Letar du efter ett sätt att minska personalomsättningen och behålla kvalificerad personal för att undvika dyr och tidskrävande rekrytering och omskolning? Då kan förmodligen nedanstående 8 tips vara av intresse för dig.

A lot of pots and utensils needs to be washed

Hög personalomsättning - En global trend

Enligt data och opinionsföretaget YouGov och mjukvaruföretaget Deputys rapport Retaining Britain’s Hospitality Workers har hotell- och restaurangbranschen i Storbritannien en personalomsättning på 30% (vilket betyder att 3 av 10 arbetstagare säger upp sig inom ett år). I USA är situationen ännu värre med en personalomsättning på 73,8 % enligt statistik från Bureau of Labor. Tyvärr är trenden densamma i många länder världen över.

Finns det då en hemlig formel för att minska personalomsättningen?
Förmodligen inte, men vi har identifierat områden som ofta behöver förbättras, och saker du kan göra för att öka sannolikheten för att din personal stannar längre.

1. Korrekt utbildning och handledning

Om du inte utbildar din personal ordentligt, kommer de inte att göra ett bra jobb heller. Se till att erbjuda din personal rätt utbildning, handledning, och repetera då och då så att de känner sig bekväma med sina arbetsuppgifter och kan arbeta så effektivt som möjligt.

En annan god idé är att se till att relevanta väggmanualer etc., som ofta kan beställas från leverantören, placeras väl synliga, så att personalen kan kika på dem om de är osäkra.


Rotation And Cross Training Imageandtext 840X840

2. Rotation och korsträning

Hög personalomsättning eller till och med enstaka sjukdagar kan verkligen göra att arbetsmiljön i köket blir kaotisk. Rotation är ett bra sätt att undvika detta, eftersom det säkerställer att fler anställda har liknande eller samma kompetens och enkelt kan hoppa in för varandra vid sjukfrånvaro, övergångar eller vakanser. Det gör också att de anställdas arbetsdag blir mer varierad och rolig, vilket i sin tur ökar chansen att de stannar kvar längre.

Korsträning och rotation hjälper även till att bygga teamkänslan med en starkare vi-känsla, och förståelse och respekt för varandras arbetsuppgifter. På lång sikt kommer ett starkt team som trivs ha en positiv inverkan på hela verksamheten.

3. Skapa möjligheter för personalen att växa och göra karriär

Att ge anställda möjlighet att stiga i graderna är inte alltid så lätt, men om din personal inte får några indikationer från dig om att de kommer att få en chans att prova en annan roll i framtiden (om de så vill), kan de välja att gå till ett företag där chanserna att utvecklas är större. Försök därför, om möjligt, att befordra personal inom verksamheten för att skicka en signal om att disken kan vara en väg in som sedan öppnar upp för andra utmaningar. Glöm inte att diskpersonalen ofta har mycket kunskap om vad som krävs för att arbetet ska flyta på bra i köket; en bra grund och erfarenhet för en blivande köksassistent eller kock.


Recognition Imageandtext 840X840

4. Lagarbete, respekt och erkännande

Tre viktiga ord som faktiskt är avgörande för om din personal stannar på lång sikt. Skapa en arbetsmiljö där alla arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, och där lagarbete belönas. Var lyhörd som chef och se varje person i teamet som en individ med unika behov, önskemål och utmaningar.

Ett gott råd är att ibland hoppa in och "gå bredvid" din personal och jobba tillsammans sida vid sida. Det kommer att skapa mer teamkänsla och öka din respekt och insikt i utmaningarna som personalen står inför varje dag.

5. Se till att arbetet är kul och flexibelt men också förutsägbart

Undersök om det finns något du kan göra för att företaget ska bli en ännu trevligare arbetsplats. Kanske förmåner och privilegier som du kan ge din personal för att göra dem gladare, mer lojala och benägna att stannar kvar? Ordentliga raster och bra mat är mycket viktigt för att din personal ska må bra och ladda batterierna. När det gäller förutsägbarhet måste vi alla acceptera att saker kommer att hända, och vi kommer att behöva ta oss an utmaningar då och då – men genom att planera framåt och alltid släppa scheman i tid blir det enklare att arbeta för dig.

Då och då är det en bra idé att göra något kul utanför jobbet så att dina anställda lär känna varandra bättre på ett personligt plan. Involvera personalen och fråga dem om de har några idéer.


Guy operating machine in a tight space

6. Hälsosam arbetsmiljö och fokus på ergonomi

En av de största orsakerna till att din grovdiskpersonal slutar är att arbetsmiljön är ohälsosam. Manuell grovdisk i diskhon innebär kontakt med mycket kemikalier. Kemikalier som ofta är mycket aggressiva. Att hantera dessa utan skyddsutrustning kan leda till allergier och hudsjukdomar – något som ofta är både smärtsamt och estetiskt besvärande. Det är även mycket vanligt att användningen av skyddshandskar orsakar hudproblem och hudirritation. Genom att investera i en lösning som eliminerar behovet av aggressiva kemikalier kan din personal även slänga av sig handskarna.

Med en arbetsmiljö som är hälsosam och så säker som möjligt kan du undvika onödig sjukfrånvaro, arbetsplatsrelaterade skador och minska den totala personalomsättningen. Och bäst av allt – glad och frisk personal hjälper ditt företag att blomstra.

7. Var noggrann när du anställer och var tydlig med dina förväntningar

Otydliga förväntningar på arbetet och dålig matchning mellan jobb och anställda är vanliga orsaker till att personalen slutar. Se till att vara noggrann när du anställer och var tydlig med vilka förväntningar du har så att inget är oklart eller lämnas osagt. Missförstånd kan lätt uppstå i en hektisk restaurangmiljö.


Image 840X840 Urban

8. Ge dina anställda en rimlig lön

Att bara följa punkterna ovan räcker inte om du inte ger dina anställda en ok lön. Leta efter sätt att kompensera för den extra kostnaden. Korsträning av din personal ger fler anställda som kan arbeta vid olika stationer, och med tillgång till smart och effektiv utrustning, kanske du kan ge dem lite högre lön eftersom du inte behöver ha lika många anställda. Färre som slutar, färre som behöver anställas, vilket i sin tur gör att dina kostnader för rekrytering sjunker.

Sist men inte minst – var ärlig mot din personal om när och hur de kan tänkas få chansen att ta nästa steg i karriären och göra sig förtjänta av löneförhöjning. Och viktigast av allt: håll alltid vad du lovar.

image-and-text_840x840_Annica

Skapa en bättre arbetsmiljö med Granuldisk

Att skapa bästa möjliga arbetsmiljö kommer att göra att din personal känner sig sedd, glad och omhändertagen – och därmed mer benägna att stanna kvar hos dig längre. Om du är nyfiken på hur Granule Technology skulle kunna integreras och gynna din verksamhet, kontakta oss för att boka en demo – via live stream eller i ett kök eller showroom nära dig.

Boka din demo idag!