Artiklar - March 13, 2023

Riktlinjer kring temperaturer för kommersiella diskmaskiner

Högsta prioritet för en kommersiell diskmaskin är synligt, men kanske ännu viktigare: hygieniskt ren disk. För att säkerställa högsta standard spelar rätt temperatur en viktig roll.

I följande guide kan du läsa om grundreglerna kring temperaturer för kommersiella diskmaskiner.

Höga temperaturer skyddar dina kunder

Vad du behöver veta till att börja med:

En välpresterande kommersiell diskmaskin bör följa hygienriktlinjerna i standarden DIN 10534 (och/eller NSF/ANSI-3). Då kan du nämligen vara säker på att den diskar med tillräckligt höga temperaturer (disktemperatur 60-65 °C och sköljtemperatur 80-85) för att desinficera ditt diskgods ordentligt, och därmed skydda dina kunder från riskerna med att äta mat som tillagas och serveras på kontaminerat diskgods. Temperaturen i en kommersiell diskmaskin är några grader högre än temperaturen i hushållsdiskmaskinen.

OBS! Det är tillåtet med lägre temperaturer än de som anges ovan om de hygieniska kraven kan uppfyllas på annat sätt. Exempel på detta är användning av särskilda kemikalier, eller andra metoder för att på så sätt uppnå hygienkraven.


Image 840X840 Urban

Inledande ord

Viktiga fakta att tänka på:

Guy operating machine in a tight space

Varför ska en kommersiell diskmaskin hålla höga temperaturer?

Temperaturerna som anges i inledningen kommer att förhindra spridning av bakterier och virus, vilket naturligtvis är avgörande i storköks- och livsmedelsindustrin. Få patogener kan överleva vid så höga temperaturer, särskilt i kombination med rätt mängd och typ av diskmedel. Att hålla högre temperaturer ger naturligtvis också en bättre finish genom att effektivt eliminera fläckar och fett, samtidigt som diskgods och bestick är helt torra i slutet av varje cykel då vattnet snabbare dunstar.

Vilka är de officiella kraven?

Officiella krav varierar beroende på geografisk plats. De två mest accepterade internationella standarderna - NSF i USA och DIN i Europa - kräver dock att kommersiella diskmaskiner eliminerar 99,999 % av alla mikroorganismer och bakterier.


Image And Text 840x840 Heinz

Hur övervakar du temperaturen i en kommersiell diskmaskin?

Enligt ovan nämnda standarder är det ett krav att hålla koll på temperaturerna. HACCP-systemet (Hazard Analysis and Critical Control Points) som allmänt anses vara det bästa sättet att säkra livsmedelshygienen, rekommenderar regelbunden inspektion av både disk- och sköljtemperaturer. Förutom att säkerställa att temperaturen är tillräckligt hög för att neutralisera bakterier, förbättrar detta också effektiviteten och hjälper till att hålla nere energikostnaderna.

Många moderna kommersiella diskmaskiner visar sin driftstemperatur och för dem som inte gör det finns det en mängd olika kontrollapparater att köpa, allt från termometrar till teststickor. Det är också en bra idé att föra en logg över temperaturkontrollerna för revisionsändamål, men även för att visa sitt engagemang för konsumentsäkerhet.

Kan en kommersiell diskmaskin från Nordisk vara ett alternativ för dig?

En Granuldisk-maskin från Nor:disk tar hand om hela diskprocessen inuti maskinen. Den använder en mix av granuler och högt vattentryck för en rengöringskraft som är så intensiv att den kräver långt mindre mängd vatten, kemikalier och manuellt arbete än vad som behövs med traditionella metoder. Genom att dessutom optimera disk- och sköljvattentemperatureren får du ett perfekt och hygiensäkrat diskresultat, varje gång. Kan en kommersiell diskmaskin från Nordisk vara ett alternativ för dig? Lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort för vidare information.

X2 Thoresby Pots Mixed

Hur höga temperaturer uppnås i en kommersiell diskmaskin?

Rekommendationen är att sköljtemperaturen för kommersiella diskmaskiner ligger på 80-85°C, men det kan variera både upp och ner beroende på modell. Därför är det viktigt att hålla koll på de faktiska temperaturerna som nämnts tidigare. Höga temperaturer erbjuder en hög desinficeringsnivå och en bättre finish, och minskar samtidigt både slöseri med resurser och onödiga extrakostnader för ex. kemikalier. De bästa kommersiella diskmaskinerna på marknaden kombinerar denna hygienförsäkran med energieffektivitet, vilket innebär att mindre mängd vatten och el används.

Kitchen staff taking care of the ware washing in a Granuldisk Combi

Vad händer om jag har fel temperatur i min kommersiella diskmaskin?

Det är vanligtvis lätt att upptäcka om din kommersiella diskmaskin är trasig eller inte fungerar som den ska.

Diskgods som fortfarande är smutsigt eller vått efter avslutat diskprogram är tydliga tecken på att något inte stämmer. Men tänk på att även om diskgodset ser rent ut, så riskerar det vara fullt av bakterier om inte temperaturerna uppnås under diskprogrammet.

Om diskkorgen är smutsig eller har slemmiga, rosa-orangea rester är det tecken på att diskmaskinen körs med felaktiga temperaturer, alternativt att kem-doseringen behöver justeras. Kontakta din servicefirma för hjälp!

Girl caring pots and utensils to the ware washing

Avslutande ord

Se till att din kommersiella diskmaskin följer hygienriktlinjerna i DIN 10534 och/eller NSF/ANSI-3. Då kan du vara säker på att din diskmaskin håller tillräckligt höga temperaturer (disktemp. 60-65°C / sköljtemp. 80-85°C) för att desinficera ditt diskgods ordentligt.

Vill du veta mer om kommersiella diskmaskiner?

Relaterade artiklar

Så väljer du din nya kommersiella diskmaskin

Läs mer
kitchen staff on way to do pot washing/ ware washing

Relaterade artiklar

Korskontaminering

Läs mer
Åsa hero background

Relaterade artiklar

Guide: Tips för att spara energi i diskrummet

Läs mer
Heinz hero